Beboerdemokrati

Beboer- og pårørendeudvalget består af repræsentanter på tværs af huset. Møder afholdes ad hoc.

Udvalget er også repræsenteret i Johannesgårdens bestyrelse. Formålet med udvalget er at tage udgangspunkt i beboernes og de pårørendes interesser og behov. 

Beboer-pårørende møder

Forår og efterår afholdes der afdelingsvis Beboer- Pårørende møder, hvor de respektive afdelingsledere er aftenens vært. 
Der er ikke fast dagsorden til disse møder, men hverdagslivet i Johannesgården drøftes. Hvad er godt, og hvad er mindre godt? Hvordan kan vi i fællesskab gøre Johannesgården til et endnu bedre sted at bo, gæste og arbejde.  

Drøftelser af overordnede karakter, der måtte have interesse på tværs af huset, vil blive drøftet/behandlet i Beboer- og pårørendeudvalget