Besøgende

Johannesgården er beboernes hjem, derfor er familie, venner og bekendte til enhver tid velkomne i henhold til beboernes ønske.

Som pårørende til en beboer på Johannesgården har du mulighed for, mod betaling, at spise med til dagens forskellige måltider. Tilmelding til måltider skal ske hos personalet i afdelingen senest 3 dage før.