Bestyrelse

Johannesgårdens ledelse består af en bestyrelse, hvis medlemmer tilhører Den Danske Frimurerorden og Broderbåndet.

Bestyrelsen for Johannesgården har valgt at indgå kontrakt med KAB vedrørende udlejning af boligerne samt vedligehold af bygningen og de tilhørende grønne arealer.  

Forstanderen, souschefen, en medarbejderrepræsentant og repræsentanter fra beboer- og pårørendeudvalget sidder også i bestyrelsen.
Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder årligt.

Den daglige ledelse varetages af forstanderen, der refererer til Johannesgårdens bestyrelse.