Elever/studerende

Johannesgården som uddannelsessted.

Johannesgården modtager følgende elever:

  • Social- og sundhedshjælperelever 
  • Social- og sundhedsassistentelever 
  • Ernæringsassistentelever
  • Sygeplejestuderende

Vi ønsker, at Johannesgården skal være en god lærende arbejdsplads, hvor det er godt at være og godt at lære.

Der er afsat tid til at skrive i logbog dagligt. I praktikperioden er der afsat tid til, at du som elev arbejder med læringsaftalerne.

Vores målsætning:

Tiltrække
At Johannesgården fremstår som en attraktiv og spændende praktik – og arbejdsplads

Udvikle
At Johannesgården tilstræber et effektivt, målrettet og lærerigt praktikforløb.

Fastholde
At vi som ledere og medarbejdere i Johannesgården lægger vægt på at uddanne elever, der efter endt uddannelse vil være en kompetent og attraktiv arbejdskraft, for arbejdsmarkedet som helhed og for lokalområdet Vanløse – Brønshøj – Husum og Johannesgården i særdeleshed.

Værdigrundlag

I Johannesgården ønsker vi at skabe et aktivt og livgivende miljø, der i det daglige skal være med til at styrke engagementet, åbenhed, dialogen og ordentlighed i det, vi gør og siger.

Værdierne forpligter og skal til enhver tid afspejle vores handling i det daglige arbejde.

Vi fremmer fagligheden og modtager gerne både ros og ris.

 

Uddannelsesansvarlig Berith M. Weishaupt