Frivillig på plejecentret

Sammen med frivillige skaber vi i Johannesgården mulighed for, at vores beboere stadig er borgere og medborgere i samfundet.

JOhannesgårdens DAmeKreds, i daglig tale kaldet JODAK, arrangerer underholdning ca. en gang om måneden. Disse aktiviteter er doneret af Den Danske Frimurerorden. 
Medlemmerne af JODAK tilbyder sig også som besøgsvenner for beboerne i Johannesgården.  
Johannesgården har også en ”Venneforening” bestående af ca. 15 frivillige kvinder og mænd, der tilbyder beboerne at hjælpe med hverdagens mangeartede aktiviteter. 

I Johannesgården, definerer vi en frivillig som en person der:

  • gør en frivillig indsats baseret på lyst og interesse – og ikke påtvunget.
  • gør det til gavn for andre end dem selv og deres nærmeste.
  • gør det ulønnet – men, som gerne må modtage anerkendelse og små gaver.

Har du lyst til at være frivillig hos os, kan du kontakte vores frivillighedskoordinator Dorte Jensen på telefon 3877 6710 eller e-mail: BB6W@suf.kk.dk