MED-udvalget

MED står for medindflydelse og medbestemmelse.

I MED-udvalget sidder både ledere- og medarbejderrepræsentanter.

Her indgår både samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. MED-udvalget skal varetage alle sager omkring arbejdsforhold, samarbejdsforhold, personaleforhold og arbejdsmiljøforhold.